DigCompEdu επίπεδο προόδου

2.2 Δημιουργία τροποποίηση & 5.3 Ενεργά προσέλκυση μαθητών

Περιοχή ικανοτήτων

Explorer (A2)

Επίπεδο μαθητών

A1

επίπεδο Εκπαιδευτικών

B1

Κατάσταση μάθησης

Μετάφραση ή ανάλυση διαλόγου βίντεο για την εκμάθηση γλωσσών

Ομάδα στόχος

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές

Συστατικά

  • Έξυπνο τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής ή υπολογιστής
  • Λογισμικό: Εφαρμογή YouTube (προαιρετικό) ή www.YouTube.com. Για να μεταφράσετε βίντεο, δημιουργήστε έναν λογαριασμό στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο πραγματοποιώντας σύνδεση.
  • Συμμετέχοντες: Φοιτητές που παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται για τα μαθήματά σας.

Περιγραφή

Όσον αφορά την εκμάθηση οποιουδήποτε αντικειμένου, το YouTube διαθέτει μια ποικιλία προσφορών σε περιεχόμενο βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός της τάξης ως εργαλείο για την Ολοκληρωμένη Μάθηση. Τα διαθέσιμα βίντεο μεταφράζονται ή ανοίγουν για δημόσια μετάφραση και παρέχουν μια επιλογή για την προσθήκη υπότιτλων που δημιουργούνται από την Google.

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

Επιλογή διδακτικού υλικού για κοινή χρήση – A2

Η ενοποιημένη χρήση βίντεο με βάση τα συμφραζόμενα μπορεί να υποκινήσει την κριτική σκέψη καθώς οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στην ενεργό και αντιδραστική προβολή. Τα πλεονεκτήματα των βίντεο μετάφρασης είναι ατελείωτα, ένα από τα οποία είναι ότι εξαλείφουν τα εμπόδια της γλώσσας όταν πρόκειται για πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, η Μετάφραση ως εργαλείο εκμάθησης γλωσσών μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη σημαντικών λεπτομερειών σχετικά με μια γλώσσα που μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση των λαθών και των κενών στην κατανόηση. (Αυτή η δραστηριότητα είναι συνήθως καλή για τους μαθητές γλωσσών στο προ-ενδιάμεσο στάδιο).

– Κατάσταση μάθησης: Μετάφραση ή ανάλυση διαλόγου βίντεο για εκμάθηση γλωσσών
– Προγραμματισμός του μαθήματος και σχεδιασμός της δραστηριότητάς σας: Ένας δάσκαλος μπορεί είτε να διδάξει χρησιμοποιώντας μεταφρασμένο περιεχόμενο είτε να δημιουργήσει μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν μεταφράσεις μεμονωμένα ή σε μια ομάδα.

Βήμα 2

Ανάπτυξη ιδεών και μεθόδων για την παροχή Καθοδήγησης

Παρέχετε εργαλεία για την υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών.

Δημιουργήστε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες -Οι μαθητές εργάζονται για να μεταφράσουν ή να αναλύσουν τη μετάφραση των βίντεο (που επέλεξε ο δάσκαλος) και να τα παρουσιάσουν στην τάξη, εξηγώντας τι έμαθαν από τη διαδικασία όσον αφορά το λεξιλόγιο, τα ιδιώματα, τη γραμματική κ.λπ. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε τη μετάφραση με άλλες δεξιότητες / τα συστήματα εξασκούν όπου είναι δυνατόν (π.χ. συνεργάτες που ασκούν διάλογο που χρησιμοποιείται στο επιλεγμένο βίντεο).
Αναπτύξτε ένα σχέδιο καθοδήγησης για το μάθημα – Δημιουργήστε και παρέχετε σαφώς καθορισμένους μαθησιακούς στόχους. Επιπλέον, παρέχετε ερωτήσεις ή οδηγίες για ανάλυση που εστιάζουν στους μαθητές σας το σημαντικό μάθημα από το βίντεο. Τα προ-φυλλάδια βοηθούν τους μαθητές με προετοιμασίες και διευκρινίσεις που μπορεί να χρειαστούν.
Θεωρεί πιθανούς περιορισμούς και τις ανάγκες των μαθητών.

Αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση σε τεχνολογίες ή ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και ερωτήσεις. Π.χ. ετοιμάστε γραμματικές εξηγήσεις που σχετίζονται με κάθε βίντεο..

-Όσον αφορά τη διαδικτυακή εργασία, πρέπει να ελέγξετε πριν από την κοινή χρήση ή τη διανομή περιεχομένου.

– Εξετάστε τους ατομικούς περιορισμούς, τις μαθησιακές ικανότητες και το επίπεδο της γλώσσας, ειδικά σε μια ομαδική ρύθμιση.

Βήμα 3

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων ή πρακτικών για την ενθάρρυνση της Συνεργατικής Μάθησης

Η εργασία σε ομάδες ή ως συνεργάτες βοηθά στη διατήρηση του στοιχείου της επικοινωνίας, της συζήτησης, των συγκρίσεων και της κατανομής του φόρτου εργασίας.

 

Βήμα 4

Επίδειξη του τρόπου χρήσης του εργαλείου για αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Παροχή συμβουλών για τη μετάφραση εκπαιδευτικών βίντεο ή υλικού.

– Ο δάσκαλος μπορεί να παρέχει ατομικά σχόλια και να παρέχει χρήσιμες αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης για περαιτέρω μάθηση π.χ. ενθαρρύνουν την επαναλαμβανόμενη πρακτική της μετάφρασης μεμονωμένων σύντομων κειμένων.

 

Υπάρχουν περισσότερα

Οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τις δικές τους μεταφράσεις στην τάξη και επίσης να υποβάλουν διορθωμένη μετάφραση ενός βίντεο στο YouTube ανεξάρτητα από τη γλώσσα.

Δείτε επίσης