DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

2.2 Δημιουργία και τροποίηση ψηφιακών πόρων & 5.3 Ενεργή εμπλοκή μαθητών

Επίπεδο προόδου

Explorer (A2)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών

A1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

B1

Κατάσταση μάθησης / διδασκαλίας

Μετάφραση ή ανάλυση διαλόγου βίντεο για την εκμάθηση γλωσσών

Ομάδα στόχος

Μαθητές που παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται για τα μαθήματά σας.

Υλικά

  • PC/laptop
  • Internet 
  • YouTube 

Περιγραφή

Όσον αφορά την εκμάθηση οποιουδήποτε θέματος, το YouTube έχει μια ποικιλία προσφορών σε περιεχόμενο βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα και έξω από την τάξη ως εργαλείο ολοκληρωμένης μάθησης. Τα διαθέσιμα βίντεο μεταφράζονται ή ανοίγουν για δημόσια μετάφραση και παρέχουν μια επιλογή για την προσθήκη υπότιτλων που δημιουργούνται από την Google.

Πώς να το κάνετε (βήμα-βήμα):

Βήμα 1

Επιλογή διδακτικού υλικού προς κοινή χρήση – A2

Η ολοκληρωμένη χρήση των βίντεο με βάση τα συμφραζόμενα μπορεί να τονώσει την κριτική σκέψη, καθώς οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στην ενεργή και αντιδραστική προβολή. Τα πλεονεκτήματα των μεταφραστικών βίντεο είναι ατελείωτα, ένα από τα οποία είναι ότι εξαλείφουν τα εμπόδια της γλώσσας όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, η μετάφραση ως εργαλείο εκμάθησης γλωσσών μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη σημαντικών λεπτομερειών σχετικά με μια γλώσσα που μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση των λαθών και των κενών κατανόησης. (Αυτή η δραστηριότητα είναι συνήθως καλή για τους μαθητές γλωσσών στο προ-ενδιάμεσο στάδιο).

– Σχεδιασμός του μαθήματός σας και σχεδιασμός δραστηριότητας: Ένας εκπαιδευτικός μπορεί είτε να διδάξει χρησιμοποιώντας μεταφρασμένο περιεχόμενο είτε να δημιουργήσει μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές είναι επιφορτισμένοι με την παροχή μεταφράσεων μεμονωμένα ή σε μια ομάδα.

Βήμα 2

Ανάπτυξη ιδεών και μεθόδων για την παροχή καθοδήγησης

Παροχή εργαλείων για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μαθητών.

Δημιουργήστε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες -Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται για να μεταφράσουν ή να αναλύσουν τη μετάφραση των βίντεο (που επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό) και να τα παρουσιάσουν στην τάξη, εξηγώντας τι έμαθαν από τη διαδικασία όσον αφορά το λεξιλόγιο, τους ιδιωματισμούς, τη γραμματική κλπ. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε τη μετάφραση με άλλες δεξιότητες / συστήματα πρακτική όπου είναι δυνατόν (π.χ. συνεργάτες που ασκούν διάλογο που χρησιμοποιείται στο επιλεγμένο βίντεο).

Ανάπτυξη σχεδίου καθοδήγησης για το μάθημα – Δημιουργία και παροχή σαφώς καθορισμένων μαθησιακών στόχων. Επιπλέον, δώστε ερωτήσεις ή οδηγίες για ανάλυση που εστιάζουν τους μαθητές σας στο σημαντικό μάθημα από το βίντεο.  Τα προ-φυλλάδια βοηθούν τους μαθητές με τις προετοιμασίες και τις διευκρινίσεις που μπορεί να χρειαστούν.

Εξετάζει πιθανούς περιορισμούς και ανάγκες των μαθητών

-Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε τεχνολογίες ή ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και ερωτήσεις. Π.χ. προετοιμασία γραμματικών εξηγήσεων που σχετίζονται με κάθε βίντεο.

-Όταν πρόκειται για εργασία στο διαδίκτυο, η κοινή χρήση ή η διανομή περιεχομένου οι νόμοι περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να ελέγχονται προηγουμένως.

-Εξετάστε μεμονωμένους περιορισμούς, μαθησιακές ικανότητες και επίπεδο γλώσσας, ειδικά σε μια ομαδική ρύθμιση.

Βήμα 3

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων ή πρακτικών για την ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης

-Η εργασία σε ομάδες ή ως συνεργάτες συμβάλλει στη διατήρηση του στοιχείου μιας επικοινωνίας, της συζήτησης, των συγκρίσεων και της κοινής χρήσης φόρτου εργασίας.

Step 4

Demonstrating how the tool can be used for self-regulated learning 

Providing tips for translating educational videos or material.

– Teacher can provide individual feedback and provide useful effective learning strategies for further learning e.g. encourage repeated practice of translating single short texts.

 

Υπάρχουν περισσότερα

Οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τις δικές τους μεταφράσεις στην τάξη και επίσης να υποβάλουν διορθωμένη μετάφραση ενός βίντεο στο YouTube ανεξάρτητα από τη γλώσσα.

Δείτε επίσης: