DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

3.1 Διδασκαλία

Επίπεδο προόδου

Expert (B2)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών

A1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών

B2

Κατάσταση μάθησης/διδασκαλίας

Εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν το MOODLE και θέλουν να οργανώσουν τα δικά τους μαθήματα.

Ομάδα στόχος

Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν το MOODLE και θέλουν να δημιουργήσουν τα δικά τους μαθήματα.

Υλικά

  • Υπολογιστής / φορητός υπολογιστής / tablet,
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο,
  • Εγκατάσταση MOODLE και λογαριασμός ως καθηγητής επιμέλειας.

Περιγραφή

Ο προσεκτικός προγραμματισμός του μαθήματος Moodle είναι απαραίτητος για τη δημιουργία μιας θετικής και αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας για τους μαθητές σας. Προτού αρχίσετε να σχεδιάζετε το μάθημά σας στο διαδίκτυο, ελέγξτε τις τρέχουσες στρατηγικές διδασκαλίας σας, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις μαθησιακές δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Articulating the learning outcomes and aligning them with teaching and assessment strategies—”constructive alignment” (Biggs 1999)—will help you select your course content and plan the learning activities for your students.

Αρθρώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα και ευθυγραμμίζοντας τα με τις στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγησης – “εποικοδομητική ευθυγράμμιση” (Biggs 1999) – θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το περιεχόμενο των μαθημάτων σας και να σχεδιάσετε τις μαθησιακές δραστηριότητες για τους μαθητές σας.
Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός μαθημάτων ελαχιστοποιεί τον χρόνο πλοήγησης, αφήνοντας περισσότερο χρόνο στους μαθητές να περνούν τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με το μάθημα. Το Moodle είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να σας επιτρέπει να δημιουργείτε μαθησιακές διαδρομές ειδικά για τις ανάγκες των μαθητών σας, μέσω της αλληλουχίας πόρων και δραστηριοτήτων.
Χωρίς προγραμματισμό, η επίπεδη δομή του Moodle μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη λίστα συνδέσμων στην αρχική σελίδα του μαθήματος. Αυτό μπορεί να απαιτεί πολλή κύλιση και να αποθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών.

Δίνοντας στο περιεχόμενο και τις δραστηριότητές σας μια σαφή δομή είναι απαραίτητη για να συμμετάσχουν ενεργά οι μαθητές. Εάν δεν μπορούν να βρουν μια δραστηριότητα ή έναν συγκεκριμένο πόρο, θα μπερδευτούν και θα απογοητευτούν.

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

Σχεδίαση

Με το περίγραμμα του μαθήματος και το πρόγραμμα διαλέξεων, χρησιμοποιήστε χρωματιστές κολλώδεις σημειώσεις για να εντοπίσετε και να παραγγείλετε τις δραστηριότητες της τάξης σας από εβδομάδα σε εβδομάδα.

• Χρησιμοποιήστε ένα χρώμα (ας πούμε κίτρινο) για να αντιπροσωπεύσετε τα σημεία στα οποία παρέχετε πληροφορίες στους μαθητές (περιεχόμενο).
• Χρησιμοποιήστε ένα άλλο (πχ ροζ) για να προσδιορίσετε τις δραστηριότητες που κάνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
•Χρησιμοποιήστε ένα ακόμη (πείτε πράσινο) για να προσδιορίσετε τα σημεία αξιολόγησης – τόσο διαμορφωτικά όσο και αθροιστικά – καθ ‘όλη τη διάρκεια της πορείας σας.
Βάλτε αυτές τις σημειώσεις στον πίνακα για να δείτε πώς φαίνεται το μάθημα (ή η διαδικασία μάθησης) στους μαθητές σας ως συνολική εμπειρία.

Μπορείτε να το κάνετε συνολικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ή να χωρίσετε το μάθημα σε εβδομαδιαίους χάρτες της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών σας.

Μπορεί να δείτε αρκετές εβδομάδες όπου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν παθητικά μόνο περιεχόμενο με τη μορφή διαλέξεων, βίντεο, φυλλαδίων και αναγνώσεων. Αυτές οι ευκαιρίες παρουσιάζουν το Moodle για να προσθέσετε τη δραστηριότητα των μαθητών ή την αφοσίωση στο περιεχόμενό σας.

Εάν είστε ικανοποιημένοι με το μάθημα, τη δομή και τις εμπειρίες του, μπορείτε να σκεφτείτε πού μπορείτε να αυξήσετε την εμπειρία των μαθητών με ασύγχρονες συζητήσεις, πρόσβαση σε εξωτερικούς πόρους ή μια διαμορφωτική αξιολόγηση για να βοηθήσετε τους μαθητές να κρίνουν την πρόοδό τους ανεξάρτητα. Χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο σύμβολο (π.χ. κόκκινες κουκκίδες) για να επισημάνετε αυτές τις ευκαιρίες.

Βήμα 2

Δημιουργία

Μόλις σχεδιάσετε το μάθημά σας, επιλέξτε τη μορφή του μαθήματος Moodle που είναι κατάλληλη για τις ανάγκες σας και ξεκινήστε να χτίζετε. Όταν επιλέγετε περιεχόμενο για το μάθημά σας στο Moodle, επιλέξτε περιεχόμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την αφοσίωση των μαθητών. Επιλέξτε μαθησιακές δραστηριότητες που βελτιώνουν αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές σας στην τάξη και όχι επαναλάβετε αυτό που ήδη κάνουν..

Εξετάστε τα τρέχοντα θέματα ή τις ενότητες των μαθημάτων σας και προσπαθήστε να ταιριάξετε με τις δεξιότητες και τις αντιλήψεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε στο μάθημά σας. Εξετάστε το σχετικό μέγεθος αυτών των θεμάτων και τη σειρά με την οποία τα καλύπτετε.

Κατά την επιλογή και την αλληλουχία του περιεχομένου σας, ο κύριος στόχος είναι να υποστηρίξετε τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος. Αποφασίστε πώς να ακολουθήσετε το περιεχόμενό σας επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές βάσει του σκοπού σας για τη χρήση του Moodle:

• με χρονολογική σειρά
•Θέματα
• βασίζεται σε προβλήματα
• Οι περιπτωσιολογικές μελέτες.

 

Υπάρχουν περισσότερα:

Όταν σχεδιάζετε μαθησιακές δραστηριότητες λάβετε υπόψη τα εξής:

• Όλη η μάθηση απαιτεί κάποιο είδος δραστηριότητας.
• Προσελκύστε τους μαθητές σας για να ενθαρρύνετε τους ενεργούς μαθητές.
• Εξετάστε διαφορετικά στυλ μάθησης.
• Σχεδιάστε αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες που καθιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα εφικτά.
• Επιτρέψτε στους μαθητές να χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις για να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Η δραστηριότητα είναι η λέξη κλειδί εδώ. Σκεφτείτε τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές εκτός από την παθητική λήψη του περιεχομένου σας.

• Μπορούν να συζητήσουν ένα θέμα ή μια ιδέα; Παράδειγμα χρήσης της δραστηριότητας του Φόρουμ
• Μπορούν να κατασκευάσουν κάτι σαν γραπτό χαρτί ή κομμάτι μέσων που δημοσιεύουν στην τάξη;
•Μπορούν να διαβάσουν και να καταγράψουν την αντίδρασή τους σε μια ανάγνωση;

Σκεφτείτε τι θέλετε να επιτύχετε με κάθε μαθησιακή δραστηριότητα:

• μεταφορά πληροφοριών
• επικοινωνία και αλληλεπίδραση
• συνεργασία
• διαμορφωτική αξιολόγηση, ή
• αθροιστική αξιολόγηση

Δείτε επίσης