DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

5.3 Ενεργή προσέλκυση μαθητών

Επίπεδο προόδου

Explorer (A2)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτω ν μαθητών

B1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων εκπαιδευτικών

B2

Κατάσταση μάθησης/ διδασκαλίας

Οι εφαρμογές λογισμικού έρχονται να εξυπηρετήσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης.

Ομάδα στόχος

Οι μαθητές από την τάξη / εκπαίδευσή σας που δεν χρειάζεται να έχουν εργαστεί με εργαλεία διαχείρισης έργου πριν, καθώς είναι αρκετά διαισθητική και αυτονόητη πλατφόρμα

Συστατικά

 • Λογισμικό
 • Λογισμικό Basecamp ( https basecamp com
 • Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Σκεύη, εξαρτήματα
 • Φορητός υπολογιστής PC tablet

Περιγραφή

Το Basecamp είναι ένα εργαλείο διαχείρισης έργου που διευκολύνει τη
διαδικασία εργασίας, ειδικά όταν απαιτείται ομαδική εργασία. Είναι μια
πλατφόρμα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο που βοηθά τις ομάδες που
εργάζονται στο ίδιο έργο να παρακολουθούν την πρόοδο, τις ερ γασίες, τις προθεσμίες και την κοινή χρήση αρχείων του άλλου. Είναι ένα πολύτιμο
εργαλείο για όλους όσους εργάζονται με ή σε μια ομάδα. Επιπλέον, όλες οι
συζητήσεις τα αρχεία και οι σχετικές ημερομηνίες οργανώνονται ανά θέμα
που επιτρέπει καλύτερη παρακολ ούθηση και αποτελεσματικότητα.

Ως δάσκαλος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για ομαδικά έργα
με τους μαθητές σας ή για διανομή και παρακολούθηση εργασιών. Επιπλέον,
μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για γενικό σχεδιασμό μαθημάτων και
να ενημερ ώνετε τους μαθητές σας για το περιεχόμενο, τις εργασίες, τις
υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία μάθησης. Το
Basecamp επιτρέπει μια πιο διαδραστική μαθησιακή διαδικασία καθώς οι
μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ή και με τον καθ ηγητή για
ορισμένα θέματα ή εργασίες και μπορούν να γίνουν εύκολα προσαρμογές
ανάλογα. Το Basecamp είναι επίσης ένας εύκολος τρόπος για τους μαθητές
να ανεβάσουν τα έγγραφα, τα αρχεία και όλες τις εργασίες τους σε εύθετο
χρόνο και για να παρακολουθεί εύκολ α ο καθηγητής όλες τις απαιτούμενες
εργασίες.

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

Δημιουργία του έργου και συμπερίληψη των μελών της ομάδας σας

Πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα Basecamp και,
στη συνέχεια, να δημιουργήσετε το έργο σας και να προσκαλέσετε τους
συμμετέχοντες για το συγκεκριμένο έργο. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε
το Basecamp για συνεργατικά προγράμματα μαθητών, το καλό είναι ότι οι
συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν λογαριασμό Basecamp το μόνο που
χρειάζεστε είναι να συμπεριλάβετε τα email τους ως συμμετέχοντες στα
συγκεκριμένα έργα.

Εάν η πλατφόρμα Basecamp προορίζ εται να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από
τους μαθητές όταν διαχειρίζονται την εργασία τους έξω από την αίθουσα
τάξης, τότε ιδανικά, θα πρέπει ήδη να έχουν ενδιάμεσο επίπεδο ψηφ ιακών
δεξιοτήτων. Διαφορετικά, ο εκπαιδευτής μπορεί να αφιερώσει μία συνεδρία
αποκλ ειστικά για τον τρόπο λειτουργίας του Basecamp και για ποιο σκοπό
χρησιμοποιείται, και να διασφαλίσει ότι οι μαθητές τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πλήρες δυναμικό του αυτόνομα.

Βήμα 2

Διαδικασία εργασίας

Ανάλογα με τους σκοπούς χρήσης του Basecamp μπορείτε να σχεδιάσετε τη
λάμψη της εργασίας σας διαφορετικά. Ωστόσο, εάν ο στόχος μας είναι να διαχειριστούμε τη διαδικασία εργασίας των μαθητών σας, μπορείτε να ξεκινήσετε εκχωρώντας εργασίες.

 • To-Dos: δημιουργήστε μια λίστα εργασιών και διαιρέστε την εργασία μεταξύ των μαθητών σας. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση μιας ουράς εκτύπωσης, καθώς οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν στοιχεία στη λίστα τα οποία είνα ι άκυρα μόλις εκτυπωθούν
 • Χρονοδιάγραμμα: ορίστε τα ορόσημα, τις προθεσμίες, τις εκδηλώσεις, τις εξετάσεις κ.λπ. Ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό έχει αυτόματες υπενθυμίσεις που θα επιτρέψουν τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς να
  παρακολουθούν την πρόοδό τους και όλες τις απαιτούμενες εργασίες.
 • Automatic Check-Ins: Το Basecamp στέλνει επίσης αυτόματα email για τις καθυστερημένες ή καθυστερημένες εργασίες. Στέλνει επίσης μηνύματα σε περίπτωση αλλαγών, ενημερώσεων ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους άλλους συμμετέχοντες στην ομάδα.
 • Πίνακας μηνυμάτων: μπορείτε να συζητήσετε γι α συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με το έργο ή να ανακοινώσετε μελλοντικές εργασίες, έχοντας έτσι πιο οργανωμένη επισκόπηση του πώς προχωρούν τα διάφορα μέρη της
  διαδικα σίας εργασίας, αντί να έχετε όλες τις συνομιλίες που καλύπτουν
  διαφορετικά στοιχεία σε μια μεγάλη επικοινωνία γραμμή.
 • Campfire: εκτός από το μήνυμα μηνυμάτων, υπάρχει η ενότητα Campfire η οποία μοιάζει περισσότερο με ένα chat room για γρήγορα, “επείγον τα” μηνύματα και ζητήματα που επιλύονται γρήγορα
 • Έγγραφα και αρχεία είναι η ενότη τα όπου οι μαθητές μπορούν να
  υποβάλουν αποθηκεύσουν την εργασία τους Είναι επίσης ένας καλός
  τρόπος για τον δάσκαλο να διαθέσει υλικό για την τάξη ανεβάζοντάς τα στο Basecamp όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά όταν χρειάζεται.

 

Εκπαιδευόμενοι
που χρησιμοποιούν Basecamp

Είναι επίσης ένα καλό εργαλείο διαχείρισης για τους ίδιους τους μαθητές να
οργανώσουν τη δική τους εργασία. Αντί του εκπαιδευτή να αναθέτει τα
καθήκοντα, μπορούν να δώσουν το θέμα του έργου και να επιτρέψουν στους
μαθητές να οργανώσουν τη δική τους διαδικασία εργασίας από μόνα τους,
επιτρέποντάς τους έτσι να αναπτύξουν τις μαλακές τους δεξιότητες όπως:

 • Διαχείριση
  χρόνου
 • Προτεραιότητα
 • Κατανομή καθηκόντων και συντονισμός αρμοδιοτήτων
 • •Ομαδική
  Δουλειά
 • Επικοινωνία

 

Δημιουργία
μαθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα
Basecamp για να συνεργαστούν με άλλους συναδέλφους για τη δημιουργία
ενός μαθήματος και την αποθήκευση όλου του υλικού που απαιτείται για την
ανάπτυξη. Επιτρέπει τον κεντρικό συντονισμό κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης, παρακολουθώντας όλες τις παραγόμενες εκδόσεις.

 

Το έργο των ερευνητών

Η έρευνα (μεταπτυχιακή εργασία, ακαδημαϊκοί ερευνητές κ . απαιτεί
μακροπρόθεσμη διαχείριση έργων και ακριβή συλλογή και αποθήκευση
δεδομένων και γνώσεων. Το Basecamp είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη
διατήρηση σαφώς καθορισμένων διαφορετικών θεμάτων και όλων των
σχετικών αρχείων. Επιπλέον, είναι επίσης ωφέλ ιμο εάν ο ερευνητής
συνεργάζεται με έναν επόπτη ή έναν συνεργάτη για τη διατήρηση της
εύκολης, σταθερής και έγκαιρης ροής επικοινωνίας.

Υπάρχουν περισσότερα:

Η Basecamp προοριζ όταν να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της διαχείρισης των
επιχειρήσεων. Ωστόσο, μπο ρεί επίσης να εφαρμοστεί και στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον για την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας και τη
διευκόλυνση της εργασίας του εκπαιδευτικού. Είναι επίσης ευεργετικό για τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία μάθησης καθιστώντας τον περισσότερο εμπλεκόμενο και δεσμευμένο μέσω συνεχούς αλληλεπίδρασης οι μαθητές μπορούν να αφήσουν σχόλια, σχόλια, να στείλουν ιδιωτικά ή ομαδικά μηνύματα κ.λπ.

Υπάρχουν διάφοροι τ ρόποι για να διατηρηθεί μια ροή επικοινωνίας στο
Basecamp και μερικές φορές μπο ρεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί πού
ακριβώς (σχολιάστε μια εργασία που πρέπει να κάνετε, Campfire ή Message
Board πραγματοποιείται η επικοινωνία.

Ένα από τα κύρια μειονεκτήμ ατα για το Basecamp είναι ότι είναι μια
εφαρμογή επί πληρωμή. Μπορεί να υπάρχου ν μερικές δωρεάν εκδόσεις για
τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο αυτές διαφέρουν και δεν είναι συνεχώς ή
ευρέως διαθέσιμες.

 

Πηγές:

3 Way Basecamp can be Useful in High Ed, https://www.gettingsmart.com/2014/06/3-ways-basecamp-can-useful-higher-ed/

Δείτε επίσης: