DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

3.2 Καθοδήγηση

Επίπεδο προόδου

Leader (C1)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων μαθητών

C1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων εκπαιδευτικών

C2

Κατάσταση μάθησης/ διδασκαλίας

Οι εφαρμογές λογισμικού έρχονται να εξυπηρετήσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης.

Ομάδα στόχος

Συμμετέχοντες: Φοιτητές που παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται για τα μαθήματά σας (ομάδες-στόχοι). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας ή στο ίδιο πεδίο.

Συστατικά

  • Υλικό: Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής και καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Λογισμικό: Λήψη Moodle https://download.moodle.org και Microsoft word.

Περιγραφή

Το Moodle είναι τέλειο όταν πρόκειται για την προσαρμογή ενός μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς προσφέρει πολλαπλούς τρόπους για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλά μαθήματα και επιπλέον να έχουν σελίδες για αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών με συνομηλίκους και τους δασκάλους τους. Το Moodle επιτρέπει διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις σχεδιασμένες για παραδοσιακή προσέγγιση ενός μεγέθους – για όλες τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, που εργάζονται σε ομάδες ή μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση.

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

(Ένα παράδειγμα χρήσης του Moodle για τη δομή της μάθησης).
Εκτός από την προηγούμενη εξερεύνηση του Moodle, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συγκεντρώσουν όλα τα ήδη προετοιμασμένα μαθήματα που θέλουν να μοιραστούν. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν συνδέσμους προς βίντεο ή άρθρα (τυχόν απαραίτητα δεδομένα για την κοινοποίησή σας στην πλατφόρμα σας).

Διαδικασία:
Βήμα 1:

Ο σχεδιασμός Moodle παρέχει στον χρήστη μια κατάλληλη εμπειρία. Γίνεται ακόμη πιο σημαντικό όταν ο Ιστός χρησιμοποιείται ως εργαλείο εκμάθησης στην τάξη, καθώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σίγουροι αποτελεσματική μάθηση. Οι βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, τη χρηστικότητα και τη συμπερίληψη μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη
περαιτέρω βελτιώσεις. Ο δάσκαλος πρέπει να υποδείξει στόχους, προσεγγίσεις και οδηγίες που σχετίζονται με τη λειτουργική διασφάλιση της συμμετοχής όλων όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κατάσταση μάθησης: Χρήση του Moodle ως εξατομικευμένου εργαλείου μάθησης.

Εξετάστε την προσβασιμότητα του μαθητή σε πόρους ή εγκαταστάσεις υπολογιστών– Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε μαθησιακό υλικό. Το Moodle είναι προσβάσιμο σε smartphone ή φορητούς υπολογιστές, καθιστώντας το ιδανικό για όταν οι μαθητές πρέπει να το χρησιμοποιήσουν έξω από την τάξη. Οι πληροφορίες ενδέχεται να υπάρχουν σε πηγές για πρόσβαση σε Wi-Fi.

Για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε μαθησιακούς πόρους και δραστηριότητες- Προετοιμασία όλου του περιεχομένου πριν και κοινή χρήση όλων των νέων εξελίξεων μετά το μάθημα – εκτός από διαδικτυακό περιεχόμενο, οδηγίες, εργασία στο σπίτι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να σημειώσουν.

Παροχή μέτρων για ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μαθητή-δασκάλου- Παρέχετε λεπτομέρειες για διαβούλευση εκτός της τάξης, διαδικτυακή πρόσβαση μέσω email ή του ίδιου του Moodle

Βήμα 2

Διαφοροποίηση και εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον  

Αποφασίστε για την προσέγγιση εργασίας σας για την παράδοση μαθησιακού υλικού. –Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο και ενσωματώνουν την εξατομικευμένη μάθηση ως εκπαιδευτική προσέγγιση. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν το ίδιο περιεχόμενο, αλλά να έχουν επιλογές προγραμματισμού μαθημάτων που είναι προσαρμοσμένες για να τους διατηρούν σε καλό δρόμο ώστε να πληρούν τα πρότυπα.

Θεωρεί την καλύτερη στρατηγική αξιολόγησης ή βαθμολόγησης – Δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος βαθμολόγησης με επίπεδα απόδοσης και μια ενότητα σχολίων για την παροχή στοχευμένων σχολίων στους μαθητές.

Να είστε ευέλικτοι και να λαμβάνετε την απαραίτητη προσοχή: Αποφύγετε την προκατάληψη ή την τοποθέτηση των μαθητών στο κουτί λόγω τεκμηρίων. Η δημιουργία επιλογών ανάθεσης επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν, να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να μην αισθάνονται περιορισμένοι στη μάθησή τους.

Βήμα 3

Ενεργή προσέλκυση μαθητών

Αναπτύξτε ιδέες για την ενσωμάτωση άλλων ψηφιακών τεχνολογιών – Αναπτύξτε ένα ελκυστικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας το Moodle ως διαδραστικό περιβάλλον εργασίας χρήστη μέσα και έξω από την τάξη, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί σας και ο ένας τον άλλον.

Ιδέες για το άνοιγμα μεθόδων μάθησης – Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές δημιουργώντας ερωτηματολόγια πριν από το μάθημα ή ενσωματώνοντας εφαρμογές (π.χ. λήψη δημοσκόπησης τάξης χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή). Προσέξτε και λάβετε μέτρα για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και πόρων.

Υπάρχουν περισσότερα…

(Αυτή η ενότητα αποτελείται από πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συνταγή προκειμένου να καταστήσει τον αναγνώστη πιο ενημερωμένο για τη συνταγή).

 Το Moodle μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά μαθημάτων για το Moodle και ακόμη και να περιορίσει την πρόσβαση ή το ανοιχτό περιεχόμενο.

Δείτε επίσης: