DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

2.2 Δημιουργία τροποποίηση & 3.3 Συνεργατική μάθηση

Επίπεδο προόδου

Integrator (B1)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων μαθητών

B1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων εκπαιδευτικών

B2

Κατάσταση μάθησης/ διδασκαλίας

Οι εφαρμογές λογισμικού έρχονται να εξυπηρετήσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης.

Ομάδα στόχος

Οι μαθητές που συμμετέχουν στα μαθήματα με ενδιάμεσο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς πρέπει να γνωρίζουν πώς να αναζητούν και να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα λογισμικού

Συστατικά

  • Υπολογιστής / φορητός υπολογιστής
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Πρόγραμμα ripper DVD

Περιγραφή

Το DVD ripper είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που διευκολύνει την αντιγραφή του περιεχομένου ενός DVD σε σκληρό δίσκο. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των περιεχομένων του DVD για επεξεργασία, μορφοποίηση ή μετατροπή, ώστε να μπορεί να εκτελείται σε διαφορετικές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

Copyright

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τα βίντεο που πιθανότατα θα επεξεργαστείτε και θα χρησιμοποιήσετε θα προστατεύονται από τις πολιτικές πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν ένα υλικό, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό (ανοιχτού κώδικα) αντιγράφεται (ή αντιγράφεται από άτομο που δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υλικού) σε ορισμένες χώρες, μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η οδηγία της ΕΕ 2001/29 / ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν (είναι προαιρετικό) μια εξαίρεση ιδιωτικού αντιγράφου στα εθνικά τους νομικά πλαίσια, η οποία επιτρέπει σε φυσικά πρόσωπα (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων) να αντιγράφουν ένα υλικό για ιδιωτική χρήση τους μόνο. Εάν μια έκδοση αντιγράφου χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, το φωτοαντιγραφικό θα θεωρηθεί υπεύθυνο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και μπορεί να φυλακιστεί. Ο νόμος συνεπάγεται ότι οι δικαιούχοι αποζημιώνονται για την αντιγραφή του υλικού τους από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ιδιωτική εισφορά αντιγραφής δεν είναι υποχρεωτική για να επιβληθεί σε όλες τις χώρες, επομένως, προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσίαση παράνομου περιεχομένου στον μαθητή σας, ελέγξτε ποιοι είναι οι ισχύοντες κανονισμοί για το εθνικό σας πλαίσιο.

Βήμα 2 

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο
Υπάρχει μια σειρά από δωρεάν και επί πληρωμή λογισμικό ripper DVD που είναι διαθέσιμο. Πρέπει να επιλέξετε αυτό που αντιστοιχεί στους στόχους, τις ανάγκες και τις ψηφιακές σας δεξιότητες.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με μερικά από τα διαθέσιμα προγράμματα αναπαραγωγής DVD: 

Ολοκληρωμένη λίστα με τα καλύτερα δωρεάν DVD Rippers, διαθέσιμη εδώ: https://www.videosolo.com/tutorials/free-dvd-ripper-for-windows.html

 

Βήμα 3

Περιεχόμενα

Η χρήση οπτικών εικόνων, ειδικά βίντεο τείνει να είναι αρκετά ελκυστικό εργαλείο, το οποίο προσελκύει την προσοχή των μαθητών καθώς είναι πιο σχετική μορφή από το να έχει απλώς μια ομιλία σαν διάλεξη. Ως δάσκαλος, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος μιας ταινίας ή ενός βίντεο για να δείξετε στους μαθητές σας ως περιεχόμενο μάθησης. Η χρήση ενός DVD ripper σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε και να επιλέγετε μόνο τα μέρη που χρειάζεστε, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε παύση και προώθηση προς τα εμπρός / πίσω του βίντεο.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείξετε στους μαθητές σας μια ταξινομημένη έκδοση τμημάτων διαφορετικών βίντεο, θα είναι αρκετά χρονοβόρο να χρησιμοποιήσετε ολόκληρα τα βίντεο και να προωθήσετε / προωθήσετε την κίνηση στο επιλεγμένο μέρος πολλές φορές. Η σύνταξη των ανταλλακτικών, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε εκ των προτέρων και η επεξεργασία της δικής σας συλλογής θα οδηγούσε σε προσαρμοσμένο και εστιασμένο περιεχόμενο που εξυπηρετεί τους σκοπούς σας και τις ανάγκες των μαθητών σας.

Επιπλέον, έχοντας τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ένα βίντεο, είναι μια καλή ευκαιρία να δείξετε στους μαθητές σας βίντεο που παράγονται σε άλλες γλώσσες από διαφορετικές χώρες, διαφοροποιώντας έτσι το περιεχόμενο και τις προοπτικές στις οποίες εκτίθενται. Προσθέτοντας υπότιτλους ή μερικές επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με το περιεχόμενο, θα τον κάνετε προσβάσιμο για τους μαθητές σας, εμπλουτίζοντας έτσι τους μαθησιακούς πόρους τους.

Βήμα 4

Εξοπλισμός

Εάν προβάλλετε τα βίντεο στην τάξη, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον κατάλληλο εξοπλισμό για τους μαθητές σας για να παρακολουθήσουν το βίντεο (PC / laptop, beamer, ηχεία κ.λπ.)

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές σας να παρακολουθήσουν τα βίντεο ως οικιακή εργασία και στη συνέχεια να συζητήσουν και να αναλύσουν τα περιεχόμενα στην τάξη με τους συναδέλφους τους.

Υπάρχουν περισσότερα…

Επεξεργαστείτε τις ταινίες DVD για την τάξη, διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://www.dalebasler.com/2008/04/edit-your-dvd-movies-for-the-classroom/

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οδηγία 2001/20 / ΕΚ, διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF

Το IRIS Plus, Who Pay for Private Copying, διατίθεται στη διεύθυνση: https://rm.coe.int/1680783bc7

Δείτε επίσης

 Πώς να αντιγράψετε ένα DVD στον υπολογιστή σας, διαθέσιμο στη διεύθυνση:  https://lifehacker.com/how-to-rip-a-dvd-to-your-computer-5809765

Χρήση βίντεο και ήχου στη διδασκαλία (διαδικτυακά και αλλιώς), διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.lib.umn.edu/copyright/using-video-audio