< Αρχική Σελίδα
Εκτύπωση

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση μπορεί να είναι ένας διαμεσολαβητής ή εμπόδιο στην καινοτομία στην εκπαίδευση. Όταν ενσωματώνουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μάθηση και τη διδασκαλία, πρέπει να εξετάσουμε πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ή τη διευκόλυνση καινοτόμων προσεγγίσεων αξιολόγησης. Οι ψηφιακά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες κατά την αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους δύο στόχους.

Επιπλέον, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είτε για αξιολόγηση, μάθηση, για διοικητικούς ή άλλους σκοπούς, οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων για τη μαθησιακή συμπεριφορά κάθε μαθητή. Η ανάλυση και η ερμηνεία αυτών των δεδομένων και η χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων γίνεται όλο και πιο σημαντική – συμπληρώνεται από την ανάλυση των συμβατικών στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες:

3.1. Στρατηγικές αξιολόγησης (σελίδα 62 του DigiCompEdu)

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για σχηματική και αθροιστική αξιολόγηση. Να βελτιώσει την ποικιλομορφία και την καταλληλόλητα των μορφών και των προσεγγίσεων αξιολόγησης.

3.2. Ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων (σελίδα 64 του DigiCompEdu)

Για να δημιουργήσετε, να επιλέξετε, να αναλύσετε κριτικά και να ερμηνεύσετε ψηφιακά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα, την απόδοση και την πρόοδο του μαθητή, προκειμένου να ενημερώσετε τη διδασκαλία και τη μάθηση.

3.3. Σχόλια και προγραμματισμός (σελίδα 66 του DigiCompEdu)

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για παροχή στοχευμένων και έγκαιρων σχολίων στους μαθητές. Προσαρμογή των στρατηγικών διδασκαλίας και παροχή στοχευμένης υποστήριξης, με βάση τα στοιχεία που παράγονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Για να μπορέσουν οι μαθητές και οι γονείς να κατανοήσουν τα στοιχεία που παρέχονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες και να τα χρησιμοποιήσουν για τη λήψη αποφάσεων.

Αξιολογήσε το άρθρο
0 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο Διδασκαλία και μάθηση
Επόμενο Ενδυνάμωση των μαθητών
Πίνακας περιεχομένων