< Αρχική Σελίδα
Είσαι εδώ:
Εκτύπωση

Εισαγωγή

Πλέον ζούμε μια μεγάλη επανάσταση της πληροφορίας χωρίς να συνειδητοποιήσουμε αλλά ούτε και να γνωρίζουμε πλήρως την τεχνολογία που μας περιβάλλει. Οι νέες αλλαγές σημαίνουν ότι πρέπει να ενημερώνουμε/ ανανεώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. 

Χρειάζεται να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες ώστε εκτός από το να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας , να μαθαίνουμε να χειριζόμαστε διαφορετικό τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς πλέον οι εξελιγμένες τεχνολογικές συσκευές αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας 

Οι νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με το περιβάλλον μας βελτιστοποιούν και τελειοποιούν ορισμένες δραστηριότητες που διεξάγουμε στην καθημερινή μας ζωή. 

Όπως και άλλα επαγγέλματα έτσι και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη σημασία της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και τον αντίκτυπο που έχει στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η Ψηφιακή Παιδαγωγική στρέφει την προσοχή που δίνεται στα εργαλεία και τις δεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας, σε έναν τρόπο εργασίας στον ψηφιακό κόσμο. 

Ενώ η καινοτομία και οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, η Ευρώπη καθυστερεί να τις αξιοποιήσει καλύτερα. Σύμφωνα με την έρευνα για τα σχολεία: Τεχνολογία της Πληροφορίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ), Συγκριτική Αξιολόγηση της πρόσβασης, της χρήσης και της στάσης της τεχνολογίας στα σχολεία της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013), οι εκπαιδευτικοί είναι γενικά θετικοί σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας της πληροφορίας στη μάθηση, αλλά μόνο ένας στους τέσσερις διδάσκονται από εκπαιδευτικούςοι οποίοι αισθάνονται πραγματικά σίγουροι για τις γνώσεις τους στην τεχνολογία. 

Το DigCompEdu γεννήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς για τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το έργο το DigCompEdu είναι ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη του έργου και θα χρησιμοποιηθεί σε τέσσερα κεφάλαια: Κεφάλαιο 2: Ψηφιακοί πόροι, Κεφάλαιο 3: Διδασκαλία και μάθηση, Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση και Κεφάλαιο 5: Ενίσχυση των μαθητών 

Το έργο “Digital Pedagogy Cookbook” αποσκοπεί στην εισαγωγή της ψηφιακής παιδαγωγικής στους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιώντας τον όρο ‘συνταγή’ μεταφορικά αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα του Digital Pedagogy Cookbook είναι ένα εργαλείο για εκπαιδευτικούς, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί έναν οδηγό εφαρμογής της ψηφιακής παιδαγωγικής χρησιμοποιώντας τις συνταγές. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα παρέχει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να κατανοήσουν την ψηφιακή παιδαγωγική, να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες, να δημιουργήσουν, να αξιολογήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους ψηφιακές συνταγές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πλαίσια ψηφιακής ικανότητας για τους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς. Θα παρέχει επίσης πληροφορίες και πόρους για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη, αναγνώριση δεξιοτήτων και σχετική με τους πόρους και τις πρωτοβουλίες ψηφιακής παιδαγωγικής. Η εργαλειοθήκη προωθεί την άτυπη μάθηση των εκπαιδευτικών καθώς οδηγεί τη μάθησή τους με πιο ουσιαστικό και αυτοκατευθυμένο τρόπο.

Αξιολογήσε το άρθρο
3.5 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 100%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Πίνακας περιεχομένων