< Αρχική Σελίδα
Είσαι εδώ:
Εκτύπωση

Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς μπορεί κάποιος να επιλέξει συνταγές προσαρμοσμένες στο πλαίσιο DigCompEdu ώστε να εφαρμόσει την ψηφιακή παιδαγωγική. 

Στην δική μας κατηγοριοποίηση συνταγών, θα επικεντρωθούμε όχι μόνο στις δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών αλλά και στο επίπεδο των ψηφιακών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε κάθε ένα από τα κεφάλαια. 

Αυτοί οι προβληματισμοί θα πρέπει να ενσωματωθούν σε κάθε συνταγή. Πρώτα απ’όλα, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αποφασίσουν ποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν οι μαθητές και να αναγνωριστούν οι σκοποί του μαθήματων. 

Για να αποφασιστούν ποια υλικά (εργαλεία και συνθήκες του μαθητή) χρειάζονται, πρέπει να αναλογιστούν οι περιοχές αξιολόγησης στις οποίες ο εκπαιδευτής χρειάζεται να εξασκηθεί αλλά και το είδος των ψηφιακών διδακτικών κεφαλαίων που απαιτείται να χρησιμοποιηθεί. 

Εν κατακλείδι, προκειμένου να επιλέξει κανείς αλλά και να δημιουργήσει τις συνταγές είναι αναγκαίο να λάβει υπόψιν 4 βασικές κατηγοριοποιήσεις του DigCompEdu : το κατηγοριοποιημένο κεφάλαιο της συνταγής ( ψηφιακές πηγές, διδασκαλία και εκμάθηση, αξιολόγηση και ενδυνάμωση των μαθητών): τα κεφάλαια ικανοτήτων που θέλει κάποιος να επικεντρωθεί (πληροφορίες και γνώση, επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων): ψηφιακές δεξιότητες που έχει ένας εκπαιδευτής (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2)αλλά και το επίπεδο των μαθητών (1-8)

Αξιολογήσε το άρθρο
0 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Επόμενο Επιλέγοντας μια συνταγή
Πίνακας περιεχομένων