< Αρχική Σελίδα
Εκτύπωση

Ενδυνάμωση των μαθητών

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι η δυνατότητά τους να υποστηρίζουν παιδαγωγικές στρατηγικές με επίκεντρο τους μαθητές και να ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ιδιοκτησία τους. Έτσι, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, π.χ. κατά την εξερεύνηση ενός θέματος, τον πειραματισμό με διαφορετικές επιλογές ή λύσεις, την κατανόηση των συνδέσεων, τη δημιουργία δημιουργικών λύσεων ή τη δημιουργία ενός τεχνητού αντικειμένου και προβληματισμού.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επιπλέον να συμβάλουν στην υποστήριξη της διαφοροποίησης στην τάξη και στην εξατομικευμένη εκπαίδευση προσφέροντας μαθησιακές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο επίπεδο ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και μαθησιακών αναγκών κάθε μαθητή. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην επιδεινωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες (π.χ. πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες ή ψηφιακές δεξιότητες) και να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ενδυνάμωση μαθητών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες:

4.1. Προσβασιμότητα και συμπερίληψη (σελίδα 70 του DigiCompEdu)

Για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε μαθησιακούς πόρους και δραστηριότητες, για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες Να εξετάσουμε και να ανταποκριθούμε στις (ψηφιακές) προσδοκίες των μαθητών, ικανότητες, χρήσεις και λανθασμένες αντιλήψεις, καθώς και περιοριστικά συμφραζόμενα, φυσικά ή γνωστικά για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

4.2. Διαφοροποίηση και εξατομίκευση (σελίδα 72 του DigiCompEdu)

Να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών, επιτρέποντας στους μαθητές να προχωρήσουν σε διαφορετικά επίπεδα και ταχύτητες, και να ακολουθήσουν ατομικές μαθησιακές οδούς και στόχους.

4.3 . Δραστήρια συμμετοχή μαθητών (σελίδα 74 του DigiCompEdu)

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της ενεργού και δημιουργικής δέσμευσης των μαθητών με ένα θέμα. Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε παιδαγωγικές στρατηγικές που ενθαρρύνουν τις εγκάρσιες δεξιότητες των μαθητών, τη βαθιά σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Το άνοιγμα της μάθησης σε νέα, πραγματικά περιβάλλοντα, τα οποία εμπλέκουν τους ίδιους τους μαθητές σε πρακτικές δραστηριότητες, επιστημονική έρευνα ή σύνθετη επίλυση προβλημάτων ή με άλλους τρόπους να αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε σύνθετα θέματα.

Αξιολογήσε το άρθρο
0 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο Αξιολόγηση
Επόμενο Μοντέλο προόδου
Πίνακας περιεχομένων