< Αρχική Σελίδα
Είσαι εδώ:
Εκτύπωση

Εφαρμογές λογισμικού

Twitter

Άμεσα μηνύματα για τη δημιουργία δικτύων χρηστών που μπορούν να επικοινωνούν τακτικά με σύντομα μηνύματα
ή “tweets”.

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Παρακολουθήστε ένα #hashtag σε ένα σχετικό ερευνητικό θέμα (σε ομάδες ή μεμονωμένα) και δείτε πού οδηγεί. Συζητήστε την αρχική πηγή (π.χ.retweets) και την αξιοπιστία της.


Skype

Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις και βίντεο μέσω διαδικτύου για τους συνδρομητές

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Εξασκηθείτε σε μια ξένη γλώσσα καλώντας αδελφές τάξεις ή εθελοντές σε άλλες χώρες.


Zoom

Κλήσεις και βίντεο μεταξύ των συνδρομητών τα οποία μπορούν να βιντεοσκοπηθούν

Κόστος : Δωρεάν και συνδρομές

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Εργαστείτε μαθητές με συνεντεύξεις εργασίας με ρόλους. Το πάνελ συνέντευξης μπορεί να βρίσκεται σε ένα μέρος με τους υποψηφίους σε άλλο. Καταγράψτε τις συνεντεύξεις, συζητήστε ποιος παίρνει τη δουλειά και λόγους για την επιλογή.


Youtube

Δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Βιντεοσκοπήστε μια χορογραφία χορού και μοιραστείτε έναν ιδιωτικό σύνδεσμο youtube με το βίντεο για εξάσκηση στο σπίτι / ασκήσεις ανατροφοδότησης / για να καλύψετε τους απόντες μαθητές.


Facebook

Δωρεάν μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες μπορούν να κοινοποιούν σχόλια, να μοιράζονται φωτογραφίες και να κοινοποιούν συνδέσμους με νέο ή ενδιαφέρον υλικό, ζωντανές συνομιλίες και βίντεο.

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Ξεκινήστε έναν διαγωνισμό με βάση το θέμα της τάξης και δημοσιεύστε στο Facebook. Δείτε ποια έργα σας αρέσουν περισσότερο. Εξετάστε το απόρρητο, δείχνοντας ψηλά στις ροές των χρηστών, πόσο συχνά δημοσιεύετε, βρείτε ομάδες που ενδιαφέρονται να ψηφίσουν, ελέγξτε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το Facebook analytics κ.λπ.


Whatsapp

Δωρεάν εφαρμογή για φωνητικές / βιντεοκλήσεις και αποστολή κειμένων, εγγράφων / εικόνων και άλλων μέσων μέσω
ασφαλούς δικτύου.

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Δημιουργήστε μια κλειστή ομάδα ανταλλαγής μηνυμάτων για την ομάδα του προσωπικού για επικοινωνία, κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή ιδεών.


Moodle

Εκπαιδευτική πλατφόρμα σχεδιασμένη να παρέχει έναν τρόπο παροχής εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων.

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Δημιουργήστε μια άσκηση «γεμίσματος κενού» για να ολοκληρώσουν οι μαθητές τη διάθεση. Μοιραστείτε με συναδέλφους και επισημάνετε σωστά τα κατάλληλα μαθήματα για τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Ζητήστε τα σχόλια των
συναδέλφων μετά τη χρήση.


Microsoft Powerpoint

Πακέτο λογισμικού για τη δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης.

Κόστος : Επί πληρωμή

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Αναθέστε σε μαθητές με τη χρήση του PowerPoint να παρουσιάσουν σε ομάδες ένα έργο στην υπόλοιπη τάξη.


Google drive/ Dropbox/ onedrive / icloud

Δωρεάν υπηρεσία αποθήκευσης cloud

Κόστος : Δωρεάν / συνδρομές

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Δημιουργήστε διαδικτυακά χαρτοφυλάκια εργασίας που μπορούν να προστεθούν / να επεξεργαστούν από μαθητές και καθηγητές σε πραγματικό χρόνο


Google docs and sheets

Δωρεάν εφαρμογή μέσω Ιστού στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν, να επεξεργαστούν και να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα.

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Δημιουργήστε και μοιραστείτε μια άσκηση ζητώντας παραδείγματα (π.χ. γράψτε τα ονόματα των διαφόρων φρούτων στα γαλλικά) και αναθέστε στους μαθητές να απαντήσουν σε ένα συγκεκριμένο χρώμα και να μην αντικαταστήσουν την απάντηση κάποιου άλλου. Διαμορφώστε υπό όρους τα κελιά στο δικό τους χρώμα


Google forms

Δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε φόρμες διαδικτυακά

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Δημιουργήστε ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης που δίνει γραπτή ανατροφοδότηση σχετικά με τις απαντήσεις που δίνονται ή κατευθύνει τους μαθητές σε μια σελίδα ή άλλη ανάλογα με τις απαντήσεις τους.


Evernote

Δωρεάν εφαρμογή που διατηρεί τις σημειώσεις σας οργανωμένες

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Ορίστε μια ερευνητική εργασία π.χ. Μάθετε πράγματα για το Ιράν και σημειώστε στο Evernote. Μετά από μια καθορισμένη ώρα, αναθέστε στους μαθητές να οργανώσουν τις σημειώσεις τους χρησιμοποιώντας φακέλους, υποφακέλους και # ετικέτες. Τα έργα μπορούν να απλοποιηθούν ή να επεκταθούν.


Microsoft Publisher

Λογισμικό για τη δημιουργία ηλεκτρονικών φυλλαδίων / αφισών κ.λπ.

Κόστος : Επί πληρωμή

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Αναθέστε στους μαθητές να πάρουν μια λέξη με πληροφορίες για ένα επερχόμενο συμβάν και να το μετατρέψουν σε φυλλάδιο χρησιμοποιώντας εκδότη.


Prezi

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για την δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης

Κόστος : Δωρεάν / συνδρομή

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Με έναν συνάδελφο, δημιουργήστε μια παρουσίαση όπως σχεδιάζει το μάθημά σας, έτσι ώστε αντί να προχωρήσετε γραμμικά, οι μαθητές λαμβάνουν μια οπτική υπενθύμιση της συνολικής σχέσης μεταξύ των μαθημάτων / θεμάτων /
στόχων / δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση.


IMovie

Δωρεάν επεξεργασία βίντεο για συσκευές με λειτουργικό σύστημα της apple

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Αναθέστε στους μαθητές να προσθέσουν κείμενο σε μια ταινία που εμφανίζει τον ιστότοπό σας, το όνομα
του δημιουργού ή την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων.


Movie maker

Πακέτο λογισμικού για δημιουργία και επεξεργασία βίντεο. (Στα Windows 10 έχει μετατραπεί και προστεθεί
ως μέρος του λογισμικού επεξεργασίας εικόνων)

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Αναθέστε στους μαθητές να δημιουργήσουν ένα βίντεο που παρουσιάζει το έργο τους αντί να στέκονται μπροστά στην τάξη. Επιτρέπει επίσης στους ντροπαλούς μαθητές να συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο.


Kahoot

Δωρεάν εφαρμογή για την δημιουργία quizzes

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Δημιουργείστε ένα εκπαιδευτικό κουίζ για το τέλος του μαθήματος.


Powtoon

Λογισμικό για τη δημιουργία ελκυστικών, κινούμενων βίντεο

Κόστος : Δωρεάν / συνδρομή

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Δημιουργήστε ένα powtoon που εξηγεί ένα θέμα και μοιραστείτε πριν από την τάξη. Η ώρα της τάξης γίνεται πλέον περισσότερο σεμινάριο και λιγότερο διάλεξη. Αναζήτηση “Flipped Classroom”. Μοιραστείτε τη διαδικασία, το προϊόν και τις
δυσκολίες με τους συναδέλφους.


Mentimeter

Ηλεκτρονικό εργαλείο για τη δημιουργία παρουσιάσεων με ψήφους, δημοσκοπήσεις, σύννεφα λέξεων, ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών, κουίζ.

Κόστος : Δωρεάν / συνδρομή

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Ξεκινήστε να συζητάτε ένα ευαίσθητο θέμα με μια σειρά διαδραστικών, ανώνυμων δημοσκοπήσεων. Η φιλοσοφία, η θρησκεία, ο εκφοβισμός ή η σεξουαλική εκπαίδευση είναι παραδείγματα.


Pinterest

Ιστότοπος όπου οι χρήστες μπορούν να καρφιτσώνουν εικόνες και ιδέες σε ένα μέρος, δηλαδή σε έναν πίνακα

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Αναθέστε στους μαθητές να δημιουργήσουν ένα κολάζ έμπνευσης για ένα έργο π.χ. κοστούμια και σετ για ένα παιχνίδι.


Audacity

Δωρεάν λογισμικό για πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου πολλαπλών κομματιών και εγγραφή.

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Κόψτε τη μουσική ώστε να είναι ένα συγκεκριμένο μήκος κατάλληλο για την τάξη π.χ. Για χορό, κόψτε τη
μουσική σε ακριβώς 3 λεπτά και διδάξτε 1 λεπτό χορογραφία την εβδομάδα για 3 εβδομάδες.


Canva

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία ηλεκτρονικών φυλλαδίων / αφισών κ.λπ.

Κόστος : Δωρεάν / συνδρομή

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Αναθέστε στους μαθητές να συνεργαστούν δημιουργώντας μια αφίσα για μια ανοιχτή μέρα στο σχολείο


Padlet

Δωρεάν διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εμφάνιση πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Εργαστείτε σε ολόκληρη την τάξη για να ξεκινήσετε ένα περιβαλλοντικό έργο χρησιμοποιώντας το padlet
για να σημειώσετε. Προσθέστε παραμέτρους όπως «κάθε μαθητής πρέπει να προσθέσει 1-3 στοιχεία» ή
συγκεκριμένους τύπους μέσων από κάθε μαθητή.


Slideshare

Online υπηρεσία κοινής χρήσης για επαγγελματικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων, γραφημάτων, εγγράφων και βίντεο.

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να βρουν παρουσιάσεις σε σχετικά θέματα και όχι να δημιουργήσουν νέο υλικό από το μηδέν. Ελευθερώνει χρόνο για επεξεργασία και εξατομίκευση του υλικού.


Camtasia

Λογισμικό για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο / παρουσιάσεων μέσω screencast

Κόστος : Επί Πληρωμή

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Αναθέστε στους μαθητές να δημιουργήσουν ένα βίντεο που διδάσκει στους μαθητές χαμηλότερου επιπέδου πώς να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη ψηφιακή εργασία. Χρησιμοποιήστε σαφή γλώσσα και δομή.


Instagram

Instagram ένα κοινωνικό δίκτυο για να μοιραζόμαστε φωτογραφίες και βίντεο

Κόστος : Δωρεάν

Παράδειγμα χρήσης στην εκπαίδευση

Φανταστείτε ότι ένας ιστορικός ή φανταστικός χαρακτήρας ήταν ζωντανός στη σύγχρονη εποχή και αναθέτοντας στους μαθητές να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό instagram για αυτούς και να συλλέξουν σχετικές φωτογραφίες / ακόλουθους.


Αξιολογήσε το άρθρο
4.5 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο Παραδείγματα υλικού που ενδέχεται να απαιτούνται
Πίνακας περιεχομένων