< Αρχική Σελίδα
Εκτύπωση

Τομείς ικανοτήτων

Τομέας ικανοτήτων 1: Γνώση πληροφοριών και δεδομένων 

1.1. Περιήγηση, αναζήτηση, φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

Διατυπώστε τις ανάγκες πληροφοριών. Πρόσβαση, αναζήτηση εντός και πλοήγηση μεταξύ ψηφιακών περιβαλλόντων. 

1.2. Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

Ανάλυση / σύγκριση / ερμηνεία / κριτική αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ψηφιακού περιεχομένου και των πηγών του. 

1.3. Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου 

Οργανώστε / αποθηκεύστε / ανακτήστε πληροφορίες ψηφιακά. Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων με δομημένο τρόπο. 


Τομέας ικανοτήτων 2:  Επικοινωνία και συνεργασία 


2.1. Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 

Αλληλεπιδράστε με διάφορες τεχνολογίες με κατάλληλα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας για κάθε μία. 

2.2. Κοινοποίηση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 

Μοιραστείτε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω της κατάλληλης τεχνολογίας, με αναφορά και απόδοση όταν ενεργείτε ως ενδιάμεσος. 

2.3. Συμμετοχή στην ιθαγένεια μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 

Συμμετοχή στην κοινωνία μέσω της χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών. Αναζητήστε ευκαιρίες για προσωπική ενδυνάμωση και συμμετοχική υπηκοότητα μέσω κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών. 

2.4. Συνεργασία με την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 

Συνεργαστείτε χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία/τεχνολογίες και σχεδιάστε και δημιουργείστε πόρους και γνώσεις. 

2.5. Κανόνες διαδικτύου 

Γνωρίζοντας τους κανόνες συμπεριφοράς καθώς αλληλεπιδράτε με τις ψηφιακές τεχνολογίες / σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Προσαρμόστε την επικοινωνία στο κοινό, την πολιτιστική / γενετική ποικιλομορφία σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

2.6. Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας 

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε μία ή περισσότερες ψηφιακές ταυτότητες, προστατεύστε τη φήμη και διαχειριστείτε τα δεδομένα που παράγει κάποιος χρησιμοποιώντας διάφορα ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα.


Τομέας ικανοτήτων 3 : Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

3.1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου 

Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου σε διαφορετικές μορφές, έκφραση με ψηφιακά μέσα. 

3.2. Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου 

Τροποποιήστε και ενσωματώστε περιεχόμενο στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ώστε να δημιουργήσετε πρωτότυπο, σχετικό περιεχόμενο. 

3.3. Πνευματικά δικαιώματα και άδειες 

Κατανοήστε πώς ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες σε δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο. 

3.4. Προγραμματισμός 

Σχεδιάστε / αναπτύξτε οδηγίες για ένα υπολογιστικό σύστημα για την επίλυση ενός προβλήματος ή την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. 


Τομέας ικανοτήτων 4 : Ασφάλεια 

4.1. Προστασία συσκευών  

Προστατέψτε συσκευές και ψηφιακό περιεχόμενο και κατανοήστε κινδύνους και απειλές σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Γνωρίστε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας και λάβετε δεόντως υπόψη την αξιοπιστία και το απόρρητο. 

4.2. Προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου 

Προστατέψτε το απόρρητο / τα προσωπικά δεδομένα. Μοιραστείτε δεδομένα ενώ προστατεύετε τον εαυτό σας και άλλους από κινδύνους. Κατανοήστε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν μια «Πολιτική απορρήτου» για να ενημερώνουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα. 

4.3. Προστασία της υγείας και της ευεξίας 

Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους άλλους από κινδύνους για την υγεία και απειλές για την ευεξία ενώ (π.χ. εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο) χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία. Γνωρίζοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες για την κοινωνική ευημερία και την ένταξη. 

4.4. Προστασία του περιβάλλοντος  

Γνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και τη χρήση τους.


Τομέας ικανοτήτων 5 : Επίλυση προβλημάτων 

5.1. Επίλυση τεχνικών προβλημάτων 

Εντοπίστε τεχνικά προβλήματα κατά τη λειτουργία συσκευών και τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων και λύστε τα. 

5.2. Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων 

Αξιολογήστε τις ανάγκες και προσδιορίστε, αξιολογήστε, επιλέξτε & χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία και πιθανές τεχνολογικές απαντήσεις. Προσαρμογή ψηφιακών περιβαλλόντων στις προσωπικές ανάγκες (π.χ. προσβασιμότητα). 

5.3. Χρησιμοποιώντας δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες 

Χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσετε γνώσεις, να καινοτομήσετε διαδικασίες / προϊόντα Συμμετέχετε ατομικά και συλλογικά στη γνωστική επεξεργασία για να κατανοήσετε και να επιλύσετε εννοιολογικά προβλήματα ψηφιακά. 

5.4. Προσδιορίζοντας τις ελλιπείς ψηφιακές ικανότητες 

Ικανός να υποστηρίζετε τον εαυτό σας / άλλους με ψηφιακή ανάπτυξη κατανοώντας ποιες δεξιότητες χρειάζονται ενημέρωση / βελτίωση. Αναζητήστε ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη σύμφωνα με την ψηφιακή εξέλιξη.

Αξιολογήσε το άρθρο
0 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο Τα 8 επίπεδα επάρκειας
Επόμενο Σχέση μεταξύ του DigCompEdu και του DigComp 2.1
Πίνακας περιεχομένων