< Αρχική Σελίδα
Εκτύπωση

Ψηφιακές Πηγές

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την παιδαγωγική στρατηγική ή προσέγγιση που επιλέγεται, η συγκεκριμένη ψηφιακή ικανότητα του εκπαιδευτικού έγκειται στην ενορχήστρωση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στις διάφορες φάσεις και ρυθμίσεις της μαθησιακής διαδικασίας. Η θεμελιώδης ικανότητα σε αυτόν τον τομέα – και ίσως ολόκληρο το πλαίσιο – είναι 3.1: Διδασκαλία. Αυτή η ικανότητα αναφέρεται στον σχεδιασμό, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στα διάφορα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν υπεύθυνα και να διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο. Πρέπει να σέβονται τους κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη χρήση, την τροποποίηση πόρων κοινής χρήσης και την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου και δεδομένων, όπως ψηφιακές εξετάσεις ή βαθμοί μαθητών.

Οι ψηφιακοί πόροι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ικανότητες:

1.1. Επιλογή ψηφιακών πόρων (σελίδα 44 του DigiCompEdu)

Για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την επιλογή ψηφιακών πόρων για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Να εξετάσει τον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, το πλαίσιο, την παιδαγωγική προσέγγιση και την ομάδα μαθητών, όταν επιλέγει ψηφιακούς πόρους και σχεδιάζει τη χρήση τους.

1.2. Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών πόρων (σελίδα 46 του DigiCompEdu)

Για τροποποίηση και αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων ανοιχτής άδειας και άλλων πόρων όπου αυτό επιτρέπεται. Δημιουργία ή συν-δημιουργία νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Για να σκεφτείτε τον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, το πλαίσιο, την παιδαγωγική προσέγγιση και την ομάδα μαθητών, όταν σχεδιάζουν ψηφιακούς πόρους και σχεδιάζουν τη χρήση τους.

1.3. Διαχείριση, προστασία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων (σελίδα 48 του DigiCompEdu)

Για να οργανώσετε ψηφιακό περιεχόμενο και να το διαθέσετε σε μαθητές, γονείς και άλλους εκπαιδευτικούς. Για την αποτελεσματική προστασία ευαίσθητου ψηφιακού περιεχομένου. Να σεβαστεί και να εφαρμόσει σωστά τους κανόνες απορρήτου και πνευματικών δικαιωμάτων. Να κατανοήσουμε τη χρήση και τη δημιουργία ανοιχτών αδειών και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της σωστής απόδοσής τους.

Αξιολογήσε το άρθρο
0 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο Εισαγωγή
Επόμενο Διδασκαλία και μάθηση
Πίνακας περιεχομένων