< Αρχική Σελίδα
Εκτύπωση

EU: e-twinning

Δεν είναι πραγματικά ένα σύστημα αξιολόγησης ή αναγνώρισης, αλλά πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να το
συμπεριλάβουμε σε αυτό το Toolkit. Μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ικανότητές τους
γενικά και τις ψηφιακές ικανότητες ειδικότερα. Και πάνω απ ‘όλα, είναι το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Το e-Twinninng είναι μια πλατφόρμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρει μια πλατφόρμα σε εκπαιδευτικές ομάδες (καθηγητές, διευθυντές,
βιβλιοθηκονόμοι κ.λπ.) σχολείων σε οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες, για επικοινωνία,συνεργασία, ανάπτυξη έργων ή για να νιώσετε και να γίνετε μέρος της πιο ελκυστικής εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ευρώπη.

Το e-Twinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και υποστηρίζει τα σχολεία παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία και υπηρεσίες για να
διευκολύνουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη ενός κοινού έργου. Το E-Twinning προσφέρει επίσης δωρεάν
συνεχιζόμενες διαδικτυακές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς.

Το e-Twinning γεννήθηκε το 2005 ως η πιο σημαντική πρωτοβουλία του προγράμματος μάθησης eLearning της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2014 αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus +, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα στον ιστότοπο σας, είναι σημαντικό να επισημάνετε τις ακόλουθες ενότητες:

Διαπίστευση.- Αυτή η ενότητα περιέχει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την αναγνώριση του τι προσφέρει το e-Twinning: Ευρωπαϊκό Ποιότητα, Εθνικό Κέντρο Ποιότητας ή Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης, καθώςκαι βραβεία έργου.

Επαγγελματική ανάπτυξη. – Από εργαλεία αυτό-αξιολόγησης (MeTP) και αυτοδίδακτα υλικά (αυτοδίδακτα
e-Twinning) ή διαδικτυακά σεμινάρια, έως διδακτικές συναντήσεις και μάθηση από ομότιμους μέσω των
δραστηριοτήτων e-Twinning, οποιοσδήποτε δάσκαλος μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτόν τον διαφορετικό τύπο
εργαλείων με εκείνους που βελτιώνουν τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.

Αξιολογήσε το άρθρο
5 από 5 αστέρια
5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο USA: NETS*T
Επόμενο SELFIE
Πίνακας περιεχομένων