< Αρχική Σελίδα
Εκτύπωση

Europe: v-UPGRATeS (Erasmus+ Project)

Το έργο v-UPGRATeS στοχεύει στην εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών μέσω μιας
αξιολόγησης των τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Έχει δημιουργηθεί ένα εργαλείο
αξιολόγησης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους σε μια
διαδικασία με διπλό όφελος. Το εργαλείο αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία έργου που
αποτελείται από εμπειρογνώμονες από πέντε χώρες (Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα
και Γερμανία) βάσει ενός ψηφιακού πλαισίου ικανοτήτων. Με τα αποτελέσματα των δοκιμών
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν το ψηφιακό επαγγελματικό τους σχέδιο. Αυτό
περιλαμβάνει την εγγραφή σε διάφορα διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία αναπτύχθηκαν από την ομάδα v-UPGRATeS. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε μια αυτόνομη διαδικασία. Οι δεξιότητες στη συνέχεια θα επικυρωθούν καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Αξιολογήσε το άρθρο
4.5 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο Εισαγωγή
Επόμενο France: C2i y C2i2e
Πίνακας περιεχομένων