< Αρχική Σελίδα
Εκτύπωση

Εισαγωγή

Εδώ και χρόνια, η τεχνολογία εξελίσσεται και αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής. Πέρασαν οι καιροί κατά τους οποίους ο μόνος τρόπος σύνδεσης ήταν τηλέφωνο ή αλληλογραφία, σήμερα τα smartphone και τα tablet μπορούν να τα μεταφέρουν οπουδήποτε και να συνδέονται συνεχώς με τους υπολοίπους. 

Εδώ και χρόνια, η τεχνολογία εξελίσσεται και αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής. Πέρασαν οι καιροί κατά τους οποίους ο μόνος τρόπος σύνδεσης ήταν τηλέφωνο ή αλληλογραφία, σήμερα τα smartphone και τα tablet μπορούν να τα μεταφέρουν οπουδήποτε και να συνδέονται συνεχώς με τους υπολοίπους. 

Με τον ίδιο τρόπο, όλα τα επαγγέλματα σήμερα απαιτούν όλο και περισσότερο με τους εργαζομένους τους τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν για αποτελεσματική εργασία, προσαρμοσμένες σε όλους τους ανθρώπους και συνεπώς με μεγαλύτερη αξία. 

Βλέποντας τα κενά που υπάρχουν στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητές τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναπτύξει το DigCompEdu για να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς, να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι θα μπορούσαν να αξιολογήσουν και τι θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εξελίσσουν σχετικά με τις ψηφιακές τους ικανότητες. Το DigCompEdu είναι ένα επιστημονικά ορθό πλαίσιο που βοηθά στην καθοδήγηση της πολιτικής και μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στην εφαρμογή περιφερειακών και εθνικών εργαλείων και προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον, προσφέρει μια κοινή γλώσσα και προσέγγιση που θα βοηθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών διασυνοριακά. 

Η μελέτη DigCompEdu βασίζεται στην προηγούμενη εργασία που πραγματοποιήθηκε για τον καθορισμό της Ψηφιακής Ικανότητας των πολιτών, γενικά (με την οποία θα ασχοληθούμε στο επόμενο σημείο), και των Ψηφιακά Ικανών Εκπαιδευτικών Οργανισμών (DigCompOrg). Συμβάλλει στην ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή και στην εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρώπη 2020»11 γ ια τ ις ν έες δ εξιότητες γ ια νέες θέσεις εργασίας. 

Το πλαίσιο DigCompEdu του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Center) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς από όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Η ανάπτυξη του πλαισίου βασίστηκε στην ανάλυση, τη χαρτογράφηση και την ομαδοποίηση των στοιχείων που αποτελούν την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα υπάρχοντα εθνικά και διεθνή πλαίσια, τα εργαλεία αυτό-αξιολόγησης και τα συστήματα πιστοποίησης. 

Αξιολογήσε το άρθρο
1.5 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 100%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Επόμενο Το DigCompEdu
Πίνακας περιεχομένων